Η BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. για 40 και πλέον έτη, από το 1979, δραστηριοποιείται στους τομείς του Νερού και της Ενέργειας.

Η επιστημονική κατάρτιση, η πολύχρονη εμπειρία και ο σεβασμός στον πελάτη, την καθιέρωσαν ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες του χώρου. Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την ποιότητα, τη συνέπεια, την εξειδίκευση και την εφαρμογή λειτουργικών και αξιόπιστων λύσεων.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, το πάθος για έρευνα και εξέλιξη, καθώς και η σχεδίαση και κατασκευή ειδικού εξοπλισμού, εξατομικευμένου για κάθε έργο, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή λύσεων με τρόπο σύγχρονο, εύχρηστο, λειτουργικό και αποδοτικό.

Στην κάθετη μονάδα όπου εδρεύει η εταιρεία, περιλαμβάνονται γραφεία τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ανεξάρτητο χώρο κατασκευών, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, ιδιόκτητα εργαστήρια για διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλους ερευνητικούς φορείς και αποθήκες φύλαξης μεγάλων αποθεμάτων προϊόντων.

Η BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. εκτελεί έργα, κατασκευάζει και εμπορεύεται εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, πάντα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι Πελάτες μας

Προμήθεια και Κατασκευή ειδικού εξοπλισμού | Μελέτη & Κατασκευή Έργων & Υποδομών | Επισκευή & Συντήρηση εξοπλισμού

Ενδεικτικά και μόνο, παρακάτω θα δείτε κάποιες από τις εταιρείες & τις δημόσιες υπηρεσίες/φορείς που μας έχουν εμπιστευθεί ήδη σε κάποιο από τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας.

Δείτε τους !