Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας

Παραγωγή & Συμπαραγωγή Ενέργειας

    Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 1980 στον τομέα της ενέργειας, έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχει.

    Μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστάμε και φυσικά παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε έργα παραγωγής / συμπαραγωγής και διαχείρισης / διανομής ενέργειας.

    Για δεκαετίες, είμαστε κατασκευαστές και προμηθευτές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας, υδροηλεκτρικών έργων και έργων εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών, αποτελούμενων από εξοπλισμό κορυφαίων οίκων.

  • Η/Ζ – Γεννήτριες, Εξοπλισμός κορυφαίων οίκων Ευρώπης, Αμερικής και Ιαπωνίας
  • Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
  • Υδροηλεκτρικά έργα και έργα εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
hydroplant
HZ

Διαχείριση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

    Λόγω της χρόνιας εμπειρίας μας στον τομέα της ενέργειας, διαθέτουμε πλέον τη τεχνογνωσία, να τη διαχειριστούμε, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας, είτε ξενοδοχειακής, είτε βιομηχανικής. Διανομή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποσταθμών, μετασχηματιστών ελαίου ή ρητίνης, εξοπλισμού διόρθωσης συνημιτόνου κ.ά.

    Ως εταιρεία έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε κάθε ανάγκη από την παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας μέχρι τη διάθεση, τη διαχείριση και τη βελτίωση της, με οικονομικές, λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του πολυδύναμου ανθρώπινου δυναμικού της.

  • Υποσταθμοί ηλ. ρεύματος, Μετασχηματιστές ελαίου/ρητίνης, Πίνακες Μέσης & Χαμηλής Τάση
  • Εξοικονόμηση ενέργειας, Διατάξεις διόρθωσης συνημιτόνου CosΦ
  • Ηλεκτρολογικό υλικό ισχύος, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί (PLC, Inverter, Soft-starter)
transformer
Εξοπλισμός Μέσης Τάσης
power block
Ηλεκτρολογικοί Πίνακες, Διατάξεις Διόρθωσης Συνημιτόνου
ACdrives
Ρυθμιστές Στροφών / Ομαλοί Εκκινητές κινητήρων
PLC
Αυτοματισμοί PLC / IoT

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

    Λόγω της χρόνιας εμπειρίας μας στον τομέα της ενέργειας, διαθέτουμε πλέον τη τεχνογνωσία και την ικανότητα να εμπορευόμαστε και να εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά συστήματα (διασυνδεδεμένα / αυτόνομα / αυτοπαραγωγής / αυτοκατανάλωσης) σε κτίρια και οικόπεδα, με προσιτό κόστος και άψογη όπως πάντα υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες μας διευρύνονται σε όλο τον κύκλο ζωής μιας εγκατάστασης, από τον αρχικό σχεδιασμό/μελέτη, τον εντοπισμό/πρόταση της καλύτερης θέσης εγκατάστασης και της κλίσης στα φωτοβολταϊκά πάνελ, τη μελέτη εφαρμογής, την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού βάσει των αναγκών του εκάστοτε έργου, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία του καθώς και τη συντήρησή του.

    Ως εταιρεία έχουμε σκοπό την σχεδίαση και εγκατάσταση ποιοτικών και αξιόπιστων συστημάτων, στη συγκεκριμένη περίπτωση φωτοβολταϊκών, σε προσιτές και λογικές τιμές. Προτείνουμε πάντα αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις μακροχρόνιας λειτουργίας γνωρίζοντας ότι τυχόν αστοχίες επηρεάζουν πάντα όχι μόνο τον τελικό χρήστη, αλλά και τον προμηθευτή.

  • Αυτόνομα Συστήματα
  • Αυτόνομα / Υβριδικά με γεννήτρια δικής μας κατασκευής, ανάλογα με την περίπτωση. 
  • Αυτοπαραγωγή / Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)
  • Αυτοπαραγωγή με Μπαταρία / Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)
Afore Solar Inverter
Inverter Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Solar Panels
Φωτοβολταϊκά Πάνελ
Dyness Battery Series
Μπαταρίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων