Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας

Παραγωγή & Συμπαραγωγή Ενέργειας

    Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 1980 στον τομέα της ενέργειας, έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχει.

    Μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστάμε και φυσικά παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε έργα παραγωγής / συμπαραγωγής και διαχείρισης / διανομής ενέργειας.

    Για δεκαετίες, είμαστε κατασκευαστές και προμηθευτές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας, υδροηλεκτρικών έργων και έργων εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών, αποτελούμενων από εξοπλισμό κορυφαίων οίκων.

  • Η/Ζ – Γεννήτριες Εξοπλισμός κορυφαίων οίκων Ευρώπης, Αμερικής και Ιαπωνία
  • Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργεια
  • Υδροηλεκτρικά έργα και έργα εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
hydroplant
HZ

Διαχείριση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

    Λόγω της χρόνιας εμπειρίας μας στον τομέα της ενέργειας, διαθέτουμε πλέον τη τεχνογνωσία, να τη διαχειριστούμε, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας, είτε ξενοδοχειακής, είτε βιομηχανικής. Διανομή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποσταθμών, μετασχηματιστών ελαίου ή ρητίνης, εξοπλισμού διόρθωσης συνημιτόνου κ.ά.

    Ως εταιρεία έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε κάθε ανάγκη από την παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας μέχρι τη διάθεση, τη διαχείριση και τη βελτίωση της, με οικονομικές, λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του πολυδύναμου ανθρώπινου δυναμικού της.

  • Υποσταθμοί ηλ. ρεύματος, Μετασχηματιστές ελαίου/ρητίνης, Πίνακες Μέσης & Χαμηλής Τάση
  • Εξοικονόμηση ενέργειας Διατάξεις διόρθωσης συνημιτόνου cos
  • Ηλεκτρολογικό υλικό ισχύος Βιομηχανικοί αυτοματισμοί (PLC, Inverter, Soft-starter)
transformer
power block
ACdrives
PLC