Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της κατασκευής ηλεκτροπαραγωγών ζευγών εφεδρικής και μόνιμης λειτουργίας. Έτσι έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Αρχικά μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και φυσικά παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη / γεννήτριες.