Εξοικονόμηση με Αντλία Θερμότητας

   Μια αντλία θερμότητας είναι μια επιλογή χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη θέρμανση του σπιτιού σας. Συλλέγει θερμότητα από το περιβάλλον και τη μεταφέρει στο σπίτι σας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του χώρου. Οι αντλίες θερμότητας μοιάζουν με κλιματιστικά, αλλά ζεσταίνουν νερό, όπως ένας λέβητας πετρελαίου ή αερίου. Το μέγεθος της αντλίας θερμότητας καθορίζεται από τις θερμικές ανάγκες του χώρου και εξαρτάται από το εμβαδό, το ύψος, τη θερμομόνωση και την τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντλία θερμότητας, τόσο περισσότερη θερμότητα θα παράγει, αλλά δε θα καταναλώνει παραπάνω για τις ίδιες απαιτήσεις, λόγω του ότι η ανάγκη σας για θέρμανση είναι συγκεκριμένη, φυσικά χωρίς να ξεπεράσουμε τα όρια υπερ-διαστασιολόγησης.

Πώς λειτουργεί μια Αντλία Θερμότητας;

   Ο αέρας του περιβάλλοντος, μέσω του ανεμιστήρα, περνά γύρω από τα σωληνάκια του εξωτερικού στοιχείου όπου κυκλοφορεί εσωτερικά το ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο, έχει πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από τον αέρα του περιβάλλοντος, οπότε θερμαίνεται από αυτόν. Στη συνέχεια, το αέριο συμπιέζεται, μέσω της λειτουργίας του συμπιεστή, και αυξάνοντας την πίεση αυξάνεται παράλληλα και η θερμοκρασία του. Το συμπιεσμένο αέριο αποστέλλεται σε έναν εναλλάκτη θερμότητας που περιβάλλεται από νερό. Το συμπιεσμένο αέριο θερμαίνει το νερό μεταφέροντας σε αυτό τη θερμότητά του. Κατόπιν αυτού, το ζεστό πλέον νερό κυκλοφορεί στο σπίτι σας για να παρέχει θέρμανση και  ζεστό νερό χρήσης. Τέλος, το ψυκτικό μέσο μετατρέπεται και πάλι σε υγρό, και ξεκινάει και πάλι τον κύκλο του.

Πώς να λειτουργείτε αποτελεσματικά μια Αντλία Θερμότητας;

Πριν από την αγορά της Αντλίας Θερμότητας, σιγουρευτείτε ότι έχετε επαρκή μόνωση

   Το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας κάθε συστήματος θέρμανσης είναι να διασφαλίσετε ότι το σπίτι σας είναι σωστά μονωμένο. Η κατάσταση μόνωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την εγκατάσταση, καθώς η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου που πρέπει να θερμάνει. Η σωστή μόνωση βοηθά στην ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας μέσω της οροφής, των τοίχων, των κουφωμάτων και του δαπέδου. Σε ένα σπίτι με ανεπαρκή μόνωση, βάζοντας αντλία θερμότητας, φυσικά και θα μειωθεί ο λογαριασμός της θέρμανσης, αλλά θα συνεχίσει να δαπανά άσκοπη ενέργεια και χρήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η Αντλία Θερμότητας έχει το κατάλληλο μέγεθος

   Είτε είναι πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή, η επιλογή λάθος μεγέθους μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος και ελλιπή θέρμανση, είτε σε περιττά έξοδα της αρχικής επένδυσης, είτε ακόμα και σε πιθανά προβλήματα του συστήματος. Επομένως, είναι απαραίτητο να επιλέξετε το σωστό μέγεθος αντλίας θερμότητας για να αποτρέψετε την απώλεια θερμότητας και να παράγετε τη θερμότητα που πραγματικά χρειάζεστε για να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Ρυθμίστε την Αντλία Θερμότητας σε χαμηλή θερμοκρασία

   Μπορεί να φαίνεται αδύνατο, αλλά ένα σπίτι με σωστή μόνωση και σωστή διαστασιολόγηση της Αντλίας Θερμότητας με το σχεδόν πάντα απαραίτητο δοχείο αδράνειας, μπορεί να θερμανθεί ακόμα και με 50 έως 55oC, με κοινά σώματα καλοριφέρ. Η αντλία θερμότητας ξοδεύει περισσότερο ρεύμα, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία νερού θέρμανσης που ζητάμε. Συνεπώς, ανάλογα και με τη μόνωση του σπιτιού, είναι προτιμότερο να λειτουργεί η θέρμανση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με χαμηλή θερμοκρασία νερού, παρά σε υψηλότερη θερμοκρασία και μόνο για λίγες ώρες. Αν κάποιος συγκεκριμένος χώρος δε θερμαίνεται επαρκώς, προτιμήστε να αντικαταστήσετε το συγκεκριμένο σώμα καλοριφέρ με κάποιο μεγαλύτερης διάστασης και απόδοσης, παρά να αυξήσετε τη θερμοκρασία του νερού από την αντλία θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε έξυπνο έλεγχο στη θέρμανση

   Ένα σύστημα θέρμανσης που στερείται κατάλληλου ελέγχου μπορεί να είναι αναποτελεσματικό. Για να καλύψετε τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε έξυπνους προγραμματιζόμενους θερμοστάτες και θερμοστατικές κεφαλές, χρονοδιακόπτη για το ζεστό νερό χρήσης κ.ά συστήματα. Με αυτό το τρόπο θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο, θερμαίνοντας ανεξάρτητα τον κάθε χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία και μόνο όταν αυτό απαιτείται, μειώνοντας συνολικά τα έξοδα λειτουργίας.