Υπεριώδης Ακτινοβολία UV-C

coronavirus-covid

Συστήματα απολύμανσης επιφανειών και αέρα με Υπεριώδη Ακτινοβολία

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του υπεριώδους φάσματος UV-C, διαπερνώντας τα τοιχώματα βακτηρίων, ιών και λοιπών μικροοργανισμών, καταστρέφει την κυτταρική τους δομή και ως εκ τούτου αποτελεί μία ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο απολύμανσης.

Σε αντίθεση με τα χημικά απολυμαντικά, με την απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV-C) δε δημιουργούνται ανεπιθύμητα χημικά κατάλοιπα και οσμές ή διάβρωση των επιφανειών που απολυμαίνονται, ενώ οι χώροι ή τα αντικείμενα που έχουν απολυμανθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά.uvc

UV Disinfection

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία είναι τα εξής:
–      υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι των βακτηρίων, ιών μυκήτων κλπ.,
–      εύκολη εγκατάσταση και χρήση,
–      απολύμανση ταυτόχρονα με την παραγωγική διαδικασία, μέσα σε ελάχιστο χρόνο
–      μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης,
–      ο πιο οικολογικός τρόπος απολύμανσης
–      χωρίς χρήση χημικών προϊόντων
–      χωρίς επιβλαβή παραπροϊόντα
–      χωρίς αλλοίωση των προϊόντων
–      απολύμανση προϊόντων και επιφανειών που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία

Νέο
Νέο
490,002.300,00 χωρίς ΦΠΑ
Νέο
Νέο
190,00345,00 χωρίς ΦΠΑ
Νέο
Νέο