Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ

Exoikonomisi kat oikon

Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ“.

    Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, πλέον οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος. Όπως και στην προηγούμενη φάση του προγράμματος, το “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον θα παρέχει επιδοτήσεις και άτοκα δάνεια για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (θερμικής) σε κατοικίες.

    Φυσικά και ειδικά μετά τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όλοι γνωρίζουμε ότι οι αντλίες θερμότητας είναι η πλέον αποδοτική, οικολογική και οικονομική πλέον μορφή θερμικής ενέργειας.

    Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρέμβουν σε διάφορα σημεία της κατοικίας του, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που “χάνεται” λόγω της απώλειας μονώσεων και της ενέργειας που απαιτείται για να θερμανθεί ή/και ψυχθεί ο χώρος.

    Φυσικά προέχει η μόνωση πρώτα της κατοικίας, αλλά ως μέσο απόδοσης θερμικής ενέργειας, προτείνονται φυσικά οι Αντλίες Θερμότητας.

Πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον:

    Υλοποιείται μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών τα 250 ευρώ /τ.μ. Στο νέο πρόγραμμα αυξήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός παρεμβάσεων από 15.000 στις 25.000 ευρώ. Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση θα καθοριστούν τις προσεχείς ημέρες από τον οδηγό του προγράμματος. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται και πάλι από το εισόδημα, όπως και στη πρώτη φάση.

Τα πακέτα επιχορήγησης στο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ κυμαίνονται μεταξύ 20-60% και μέγιστο ποσοστό 70%.

    Ανάλογα με το Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα ξεκινάει από ποσοστό επιχορήγησης 60% για μικρά εισοδήματα και 20% για μεγαλύτερα εισοδήματα και υπάρχει αύξηση 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό το 70%.

    Σχετικά με τη σύναψη δανείου με κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο αν ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, μπορεί να λάβει έως 25.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό θα καλύψει τη διαφορά μεταξύ της επιχορήγησης και του προϋπολογισμού. Η διάρκειά του θα είναι 4 έως 6 χρόνια και με 100% επιδότηση επιτοκίου. Τέλος, ο ωφελούμενος, μπορεί να ζητήσει έως και 70% προκαταβολή του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων που έχει εντάξει στο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.

newenergy companies

  Φυσικά οι αντλίες θερμότητας New Energy που προορίζονται για οικιακή χρήση έχουν τη δυνατότητα ένταξης στις δαπάνες του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον έτσι ώστε να επωφεληθείτε έως και 70% όφελος στην απόκτησή τους.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

 

Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
2.060,002.590,00 χωρίς ΦΠΑ
2.960,003.490,00 χωρίς ΦΠΑ