Αντλίες Νερού & Ειδικών τύπων

Άντληση & Πυρόσβεση

Στη γκάμα της εταιρείας υπάρχουν κάθε τύπου αντλίες και φυσικά συγκροτήματα άντλησης και πυρόσβεσης. Διάφοροι τύποι αντλιών υψηλών πιέσεων και μανομετρικού, γεωτρήσεων, πισίνας, λυμάτων. Καθώς και ειδικών τύπων όπως δοσιμετρικές, εμβολοφόρες ή μεμβράνης, αντλίες πολφού (μεταλλείων, αμμοσυλλογής κ.ά) ικανές για παροχές έως και 3.000m3/h.

Λόγω του ότι κάθε εγκατάσταση είναι διαφορετική, έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε αντλητικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις παραγωγής. Είτε αυτή αφορά μια ξενοδοχειακή μονάδα, είτε αφορά βιομηχανική/παραγωγική μονάδα.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε προηγμένες τεχνικά λύσεις για κάθε βιομηχανική εφαρμογή υψηλών απαιτήσεων. Πάντα με γνώμονα την αξιοπιστία και λειτουργικότητα των συστημάτων, συνυπολογίζοντας φυσικά το χαμηλό κόστος κτήσης, λειτουργίας και συντήρησης.