Δοχεία Αδράνειας

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τα δοχεία αδράνειας συσσωρεύουν φθηνή ενέργεια για την απόψυξη της αντλίας. Αυτό αποτελεί συχνό φαινόμενο σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 5οC με υψηλή υγρασία.

Με το δοχείο η φάση της απόψυξης δε γίνεται αντιληπτή στο χρήστη καθώς συνεχίζει να παρέχεται έτοιμο ζεστό νερό για θέρμανση το οποίο υπάρχει ήδη έτοιμο, αποθηκευμένο.

Αντλίες χωρίς δοχείο (με inverter ή μη), συχνά χρησιμοποιούν ενσωματωμένες ηλεκτρικές αντιστάσεις. Φυσικά με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος και σημαντική καθυστέρηση της απόψυξης.

Παράλληλα μειώνει κατά πολύ το συνολικό χρόνο λειτουργίας της μονάδας, με αποτέλεσμα να επιφέρει και την ανάλογη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά αυτό οδηγεί και στη μείωση του κόστους λειτουργίας ανά σεζόν.

Τέλος, με τα δοχεία αδράνειας υπάρχει η δυνατότητα συσσώρευσης θερμικής ενέργειας με χρήση νυχτερινού τιμολογίου με χαμηλότερο κόστος ανά kWh. Η συσσωρευμένη ενέργεια αξιοποιείται την ημέρα, όπου το κόστος του ηλεκτρικού είναι συνήθως υψηλότερο.

Με την προσφερόμενη οικονομία αποσβένει το κόστος του σε 1 μόλις χρόνο.

340,00737,00 χωρίς ΦΠΑ