Αμερικάνικων Προδιαγραφών

Αντλίες Θερμότητας Αμερικάνικων προδιαγραφών

Αντλίες Θερμότητας – Σειρά UP

Οι αντλίες θερμότητας Αμερικάνικων προδιαγραφών αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη μορφή αντλιών θερμότητας.

Προορίζονται για ψύξη – θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ακόμα και με την ψύξη, θερμοκρασίας 60oC. Συνεργάζονται με κοινά σώματα μόνο για θέρμανση ή ενδοδαπέδια & fan coils για θέρμανση/ψύξη.

Έχουν την δυνατότητα να παράγουν ζεστό νερό χρήσης ακόμα και στη λειτουργία της ψύξης, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης (μέσω ανάκτησης). Διαθέτουν ανεξάρτητο δίκτυο ζεστού νερού, με πρόσθετο, ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη και λοιπό εξοπλισμό. Έτσι αξιοποιούν την απορριπτόμενη στο περιβάλλον θερμότητα (κατά την ψύξη), για παραγωγή ζεστού νερού, επιτυγχάνοντας συνολικά απόδοση μεγαλύτερη από 700%!

Επιτυγχάνουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού (max 70oC) και λειτουργούν σε δυσμενέστερες συνθήκες (-15~+43oC), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά επαγγελματικούς συμπιεστές (Scroll) και ειδικό, οικολογικό υγρό (R407C), με κρίσιμη θερμοκρασία 89oC αντί 72oC (R410A).

Η αποδοτικότερη λειτουργία τους επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή χρήση fan coils, παρόλα αυτά συνεργάζονται απροβλημάτιστα και με κοινά σώματα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Αποτελούν την ιδανική λύση για νεοανεγειρόμενα κτίρια ή κατοικίες, όπου καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε ψύξη – θέρμανση – ζεστό νερό. Καθώς επίσης και σε κτίρια με μεγάλες καταναλώσεις ζεστού νερού μαζί με ψύξη, όπως τουριστικά καταλύματα, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.ά.